ЗА НАС

ВОДЕЩИ СЪДРУЖНИЦИ

Да бъдеш най-добър в класа в очите на нашите клиенти означава, че ние трябва да бъдем изключителни. Гордеем се с нашата практика и ценим нашите принципи.

takev.jpg

НЕНЧО ТАКЕВ

управляващ съдружник

Адвокат НЕНЧО ТАКЕВ

Сфери на дейност:
>>  корпоративно право;
>>  облигационно право;
>>  търговски сделки;
>>  ликвидация и несъстоятелност;
>>  процесуално представителство пред съд и арбитраж;
>>  принудително изпълнение и изпълнителен процес;

Професионален опит и образование:
2019 г. – член на Дисциплинарния съд към Адвокатска колегия – Пловдив;
2009 г. – вписан като Адвокат към Адвокатска колегия – Пловдив;
2009 г. – Придобита юридическа правоспособност;
2008 г. – придобита магистърска степен специалност „Право“ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Адвокат ВЕЛИЧКА ТАКЕВА

Сфери на дейност:
банково право  <<
вещно и наследствено право  <<
устройство на територията  <<
процесуално представителство пред съд и арбитраж  <<

Професионален опит и образование:
2013 г. – вписана като Адвокат към Адвокатска колегия – Пловдив;
2013 г. – придобита юридическа правоспособност;
2012 г. - член на Консултативния Съвет по правни въпроси при Президента на Република България на тема „Национален референдум“;
2012 г. - придобита магистърска степен специалност „Право“ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
2007 г. - придобита втора квалификационна степен икономист със специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“ – Национална Търговска Гимназия – гр. Пловдив

Адвокат ВЕЛИЧКА ТАКЕВА

Сфери на дейност:
банково право  <<
вещно и наследствено право  <<
устройство на територията  <<
процесуално представителство пред съд и арбитраж  <<

Професионален опит и образование:
2013 г. – вписана като Адвокат към Адвокатска колегия – Пловдив;
2013 г. – придобита юридическа правоспособност;
2012 г. - член на Консултативния Съвет по правни въпроси при Президента на Република България на тема „Национален референдум“;
2012 г. - придобита магистърска степен специалност „Право“ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
2007 г. - придобита втора квалификационна степен икономист със специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“ – Национална Търговска Гимназия – гр. Пловдив
takeva1.jpg

ВЕЛИЧКА ТАКЕВА

управляващ съдружник
takeva1.jpg

ВЕЛИЧКА ТАКЕВА

управляващ съдружник

Адвокат ВЕЛИЧКА ТАКЕВА

Сфери на дейност:
>>  банково право
>>  вещно и наследствено право
>>  устройство на територията
>>  процесуално представителство пред съд и арбитраж

Професионален опит и образование:
2013 г. – вписана като Адвокат към Адвокатска колегия – Пловдив;
2013 г. – придобита юридическа правоспособност;
2012 г. - член на Консултативния Съвет по правни въпроси при Президента на Република България на тема „Национален референдум“;
2012 г. - придобита магистърска степен специалност „Право“ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“;
2007 г. - придобита втора квалификационна степен икономист със специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело“ – Национална Търговска Гимназия – гр. Пловдив